Telekom Slovenije

Ekokviz 2016/17

Odgovorno s hrano za učence šestega razreda

Živimo v svetu protislovij. Na eni strani imamo razvite države, v katerih ljudje porabljajo čez vse razumne meje. Na drugi strani imamo tako imenovane države tretjega sveta, kjer veliko ljudi živi v pomanjkanju. Le redko pomislimo, da je hrana prva in najpomembnejša človekova pravica, ki je ne more uveljaviti eden od devetih ljudi na svetu. Naše odločitve glede pridelave in porabe hrane že imajo neposredne ali posredne posledice za podnebje, uporabo naravnih virov in zmožnost ljudi, da se lahko nahranijo in živijo človeka dostojno življenje doma in po svetu.

Iznajdbe preteklosti oblikujejo življenje sedanjosti za učence sedmega razreda

Sodobni ljudje lahko v iznajdbah, izumih in vedenju na splošno sežemo dlje le zato, ker se lahko naslonimo na ramena velikanov, tj. na zgodovinsko vednost, sposobnost kritičnega mišljenja, skupinske domišljije in izkušenj preteklih rodov. V gradivu, ki je pred vami, boste spoznali nekaj velikanov in velikank, ki so v preteklosti s svojimi izumi tako korenito spremenili vedenje in pogled na svet, da njihove iznajdbe še danes uporabljamo v domačem gospodinjstvu, kmetijstvu, industriji, prometu, na področju telekomunikacij, na področju pridobivanja različnih virov energije, v šolstvu, medicini, storitvenih dejavnostih ... Vse njihovo delo in iznajdbe pa nam omogočajo udobnejše življenje v sedanjosti.

Krožno gospodarstvo za učence osmega razreda

Z vidika snovnega toka materiala je treba materiale, ki so v odpadku, izkoristiti kot nadomestek naravnega vira. Za odpadke, ki so zbrani tako, da se zlahka znova uporabijo in imajo tržno vrednost, je jasno, da jih bomo ponovno uporabili. Težave nastopijo pri odpadkih, ki zahtevajo dodatno delo za kakovostno ločevanje in zbiranje, ali pri tistih, za katere je treba plačati njihovo obdelavo. V teh primerih nam velikokrat zmanjka okoljske ozaveščenosti in zavedanja, da je odpadek vir surovine, energije.


Odgovorno s hrano

Hrana je zelo pomembna dobrina, saj je z njo povezano tako zdravje ljudi kot tudi varovanje okolja. V poglavju o odgovornem prehranjevanju boš spoznal lokalno in sezonsko hrano ter odkril povezavo med hrano, ki jo uživamo, in nastankom tople grede. Ugotavljal boš, zakaj je meso za podnebje postalo večji problem, kot so prevozna sredstva, ter odkril, kaj si pomembnega za prehrano pridobil z industrijsko revolucijo.

E

Iznajdbe preteklosti oblikujejo življenje sedanjosti

V gradivu boste spoznali nekaj izumiteljev in izumiteljic, ki so v preteklosti s svojimi izumi tako korenito spremenili človekov pogled na svet, da njihove iznajdbe še danes uporabljamo v domačem gospodinjstvu, kmetijstvu, industriji, prometu, na področju telekomunikacij, na področju pridobivanja različnih virov energije, v šolstvu, medicini, storitvenih dejavnostih … Vse njihovo delo in iznajdbe pa nam omogočajo udobnejše življenje v sedanjosti.

E

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo je model ravnanja, ki nam omogoča bolj gospodarno ravnanje z omejenimi viri energije. V gradivu je predstavljena definicija krožnega gospodarstva, nekaj njegovih ključnih smernic, hkrati pa je predstavljenih nekaj primerov dobre prakse, ki dokazujejo, da je bolj trajnostno ravnanje z nekaj volje mogoče prenesti na različna področja človekovega življenja in dela.

E